Vestige e-catalogue_Marathi

5 L `4500.00 incl. of all taxes Net Volume: MRP 500 ml `575.00 incl. of all taxes Net Volume: MRP 100 ml X 3 Pieces `402.00 incl. of all taxes Net Volume: MRP 92 अ ग्री 82 हे 82% सिक्रय घटाकांसह अ�ंत संहत गैर-आयिनक द्रव आिण पूरक संहत द्रावण आहे जे कृषी रसायनांचे कायर् वाढवण्यासाठी वापरले जाते. हे उत्कृ�पणे पसरणारे, सिक्रयक आिण ओलावा देणारे आहे जे कीटकनाशकांचे प्रदशर् न सुधारून िपकाचे उत्पादन वाढवण्यास मदत करते. हे मातीमधील पाण्याचे शोषणही सुधारते. अ ग्री 82 शेती

RkJQdWJsaXNoZXIy OTcwOTgw