Vestige e-catalogue_Telugu

�� �ీ్జ్ మ��� ్కట� ంగ్ ��ౖ � �� ట్ ��ట� డ్. ఎ 89, ఓ�ా్ ఇండ�ి్� యల్ ఏ�� య�, �� స్ II, నూయ్�� �్ 110020, ఇం�� య�. TOLL FREE: 1800 102 3424 MRP `70.00 ( INCLUSIVE OF ALL TAXES) +91 11 43101234 INFO@MYVESTIGE.COM MYVESTIGE.COM © India, 2019. All rights in © & TM reserved. Vestige Marketing Pvt. Ltd. A 89, Okhla Industrial Area, Phase II, New Delhi 110020 India.Violation of © & TM is prohibited and actionable. ��్ డక్్ ���్ల� �త్పర���న ప్�జనం ��రక� మ�త్�� మ�� య� �ాసత్ వ ��్ డక్్ కంట� �నన్ం�ా ఉండవచు్చ 2023 మ��� ్చ

RkJQdWJsaXNoZXIy OTcwOTgw